Rozdělení solárních systémů

Obnovitelné energie > Solární energie > Rozdělění solárních systémů

Pod pojmem solární energie se většinou rozumí energie přímo využívající slunečního záření. Jedná se však téměř o veškerou energii kterou na zemi máme k dispozici. Nepřímým způsobem se také podílí na energii získané například z větru, vln a je základem pro "akumulaci" energie v rostlinách - biomase. Rovněž tak fosilní paliva jako je uhlí, ropa a zemní plyn je svým způsobem "uskladněná" energie, která vznikla v dávné minulosti (za vydatného přispění slunce) z rostlinné nebo živočišné biomasy

Rozdělení solárních systémů

Využití energie slunečního záření je možné rozdělit na pasivní nebo aktivní řešení. Pasivní využití je v podstatě již delší dobu běžné a jedná se o různé prosklené fasády, zimní zahrady, skleníky apod. Jejich použitelnost pro běžnou zástavbu vyžaduje konzultace již v průběhu stavby nebo schvalování projektu a to nejlépe se specializovaným odborníkem. V případě dokončené stavby kde již například nelze měnit dispozice nebo orientaci stavby je výhodnější použít systémy aktivní.

Aktivní solární systémy lze rozdělit na dva základní použitelné způsoby. Prvním jsou solární panely (sluneční kolektory) pro přímý ohřev vody.

Druhým způsobem jsou fotovoltaické elektrárny, které převádějí sluneční energii přímo na energii elektrickou. Hlavními výhoda aktivních systémů je fakt, že je lze dodatečně instalovat i po dokončení stavby a v podstatě na jakoukoliv budovu. Energii aktivních systémů je také možné akumulovat a je mnohem snazší její přenos na jiné místo.

Nemáte žadné poptávané zboží
Provozovatel: SVT - David Lacina