Sálavá topidla

Obnovitelné energie > Sálavá topidla

Sálavé vytápění je nejefektivnější způsob vytápění. Ohřívá přímo objekty a lidi, bez nutnosti ohřívat velké objemy vzduchu ve vytápěných prostorách. Sálavé teplo také zásadním způsobem ovlivňuje tepelnou pohodu. Při vyšší sálavé složce se cítíme dobře i v prostorách, kde je nižší teplota vzduchu. Protože tepelné ztráty závisí na rozdílu mezi vnitřní a vnější teplotou, omezíme snížením vnitřní teploty celkovou tepelnou ztrátu budovy. Při použití sálavého vytápění je minimální rozdíl mezi teplotou vzduchu u podlahy a stropu a to kolem 3°C.

Dalších úspor lze dosáhnout tím, že topné systémy zapínáme pouze tehdy, kdy je to potřeba a pouze v místech, kde je potřeba. Sálání je cítit ihned po zapnutí. Topidla můžeme zapnout pouze v době přítomnosti osob a pouze v zónách, kde pracují. Odpadá potřeba vytápět velké prostory pouze kvůli jednomu nebo několika pracovištím.

Naše společnost provádí dodávku, montáž a servis sálavých topidel. Provedeme Vám kompletní výpočet topného systému a navrhneme řešení vhodné do Vašich podmínek.

Výhody topidel

FLEXIBILITA

Poskytují extrémní flexibilitu. Dodáváme širokou řadu topidel v různém provedení a s různými výkony, která zajišťují efektivní teplo pro různé aplikace. Díky provedení na stěnu nebo na strop nezabírají podlahovou plochu.

SNADNÁ INSTALACE A PROVOZ A ÚDRŽBA

Topidla mohou být velmi rychle nainstalována bez omezení nebo narušení provozu. Instalace je jednoduchá, nevyžaduje speciální nástroje nebo znalosti. Podle potřeby lze vytápění kdykoliv rozšířit nebo přemístit bez zvláštních nákladů. Obsluha je jednoduchá a nevyžaduje zvláštní znalosti, kvalifikaci nebo školení. Vyžadují minimální údržbu.

VYSOKÁ ÚČINNOST

Poskytují okamžité a přímé teplo, bez nutnosti předehřívání. ? Prakticky žádná energie není absorbována vzduchem, to znamená, že se dosahuje vysoké účinnosti topení bez energetických ztrát. ? Teplo lze zaměřit, jsou ohříváni pouze lidé nebo objekty a ne vzduch mezi nimi. Není třeba vyhřívat prostory, které nepotřebujete.

NEJÚSPORNĚJŠÍ INFRA VYTÁPĚNÍ

Provoz je velmi ekonomický. Prakticky veškerá elektrická energie je přeměněna na využitelné teplo a nedochází ke ztrátám. Díky tomu lze v porovnání s jinými druhy vytápění dosáhnout až 80 % úspor.

ČISTOTA A BEZPEČNOST

Jsou absolutně bezpečná. Provoz je bezhlučný. Neprodukují spaliny, kondenzáty, nedochází k hoření nebo spalování, nespotřebovává se kyslík, není třeba přídavné větrání. Nevíří prach. Bezpečné pro děti, zvířata a životní prostředí. ZÁRUKA KVALITY. 20 let tradice.

Použití Quartzových topidel

DOMÁCNOSTI - vytápění koupelen a zimních zahrad, přitápění v obytných prostorách, vytápění domácí dílny a garáže, přitápění zvířatům, vysoušení stěn při malování, při přestavbách, po povodních, ohřev na terasách krytých i nekrytých, v altánech nebo pergolách, ohřev u bazénu

VÝROBNÍ PROSTORY - dílny, autoservisy, autolakovny, truhlárny. možnost vytápění celých ploch nebo některých částí. Sušení autolaků a nátěrů.

Výrobní objekty - montážní linky, jednotlivá pracoviště. Vyhřívání jednotlivých pracovišť na výrobních linkách, ohřev technologií, provizorní a mobilní vytápění staveb.

SKLADY A HALY - temperování nebo vytápění celých prostor, vytápění jednotlivých pracovišť, ohřev nákladových ramp a venkovních prostor.

VÝSTAVIŠTĚ - vytápění jednotlivých venkovních stánků, přitápění vnitřních stánků

GASTRONOMICKÉ OBJEKTY - restaurace a penziony - venkovní předzahrádky, sklepní a suterénní prostory, nepravidelně používané prostory, společenské sály, jídelny, catering

SPORTOVNÍ OBJEKTY - sportovní haly a tělocvičny, plavecké stadiony, kryté tribuny; vyhřívání šaten, koupelen, vyhřívání diváckých boxů, golfová odpaliště.

OBCHODY, PRODEJNY, NÁKUPNÍ CENTRA - prodejní plochy, vchody a východy, skladové prostory, venkovní prodejní prostory a stany.

KOSTELY, PAMÁTKOVÉ OBJEKTY, MUZEA, GALERIE - trvalé vytápění, nepravidelné vytápění při kulturních akcích

ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY, ZOOLOGICKÉ ZAHRADY, CHOVNÉ STANICE, SKLENÍKY - sušení zemědělských produktů, přitápění zvířatům

VENKOVNÍ A NEVYTÁPĚNÁ PRACOVIŠTĚ - strážní a kontrolní stanoviště, recepce, buňky (kontejnery) obytné, sanitární a skladové.

Jak vybírat Quartzová topida

Sálavé vytápění je nejefektivnější způsob vytápění. Ohřívá přímo objekty a lidi, bez nutnosti ohřívat velké objemy vzduchu ve vytápěných prostorách. Sálavé teplo také zásadním způsobem ovlivňuje tepelnou pohodu. Při vyšší sálavé složce se cítíme dobře i v prostorách, kde je nižší teplota vzduchu. Protože tepelné ztráty závisí na rozdílu mezi vnitřní a vnější teplotou, omezíme snížením vnitřní teploty celkovou tepelnou ztrátu budovy. Při použití sálavého vytápění je minimální rozdíl mezi teplotou vzduchu u podlahy a stropu a to kolem 3°C.

Dalších úspor lze dosáhnout tím, že topné systémy zapínáme pouze tehdy, kdy je to potřeba a pouze v místech, kde je potřeba. Sálání je cítit ihned po zapnutí. Topidla můžeme zapnout pouze v době přítomnosti osob a pouze v zónách, kde pracují. Odpadá potřeba vytápět velké prostory pouze kvůli jednomu nebo několika pracovištím.

Společnost Řídící systémy, spol. s r.o. nabízí standardně v rámci dodání technologie quartzových zářičů bezplatnou předběžnou nabídku na technické řešení vytápění s kvalifikovaným návrhem technologie včetně rozmístění zářičů dle požadavků investora. Nabídka bude obsahovat cenu zářičů bez kabeláže, montážních prací a regulačních prvků (dle dohody je možno uvést pouze orientačně). Dále jsme schopni zajistit vypracování projektu nezávislým projektantem, potřeba vypracování projektu závisí na zvážení investora, který si tento projekt hradí sám. Cena technologie uvedená v projektu se zpravidla neliší od ceny uvedené v předběžném návrhu. Rovněž zajišťujeme kompletní montáž zářičů včetně revize.

Z níže uvedeného grafu je vidět, že tepelné pohody lze dosáhnout i při nízké teplotě vzduchu vyšší sálavou teplotou. Střední sálavá teplota je dána průměrnou teplotou povrchů uvažovaného prostoru. Potřeba sálavého výkonu (ve W/m2) je znázorněna na dalším grafu. Z něj lze odvodit jakého výkonu sálavého topení je potřeba, aby se dosáhlo požadované tepelné pohody. Jako příklad je v grafu červenou čarou vyznačen stav, kdy v prostoru s teplotou vzduchu 9°C potřebujeme dosáhnout tepelné pohody odpovídají 15°C. Tohoto stavu dosáhneme infračervenými zářiči s výkonem cca 65 W/m2. Tepelnou pohodu odpovídající 18°C bychom při teplotě vzduchu 9°C dosáhli, pokud by zářiče vyzařovaly cca 100 W/m2.

Požadavky na výkon Quartzových topidel v kW

TYP BUDOVY
Obtížnost práce Část plochy podlahy, která má být vytápěna Dobře izolovaná Izolovaná Špatně izolovaná Neizolovaná
Těžká
do 10%
do 30%
do 70%
do100%
260
170
100
80
300
220
150
120
330
270
200
190
350
300
240
230
Lehká
do 10%
do 30%
do 70%
do100%
320
200
110
90
370
260
170
150
400
330
240
230
420
370
290
280
Kostely a náboženské budovy
do 100%
-
-
-
280-300
Společenské místnosti a sály
do 100%
-
-
-
200
Nemáte žadné poptávané zboží
Provozovatel: SVT - David Lacina