Fotovoltaické panely

Obnovitelné energie > Solární energie > Fotovoltaické panely

Fotovoltaická panely jsou základní komponentou pro přeměnu sluneční energie na energii elektrickou. Jejich funkce je založena na principu fotoelektrického jevu. Struktura článku je založena na principu polovodiče, který převádí energii dopadajícího světla (fotonů) na elektrické napětí. Pospojováním jednotlivých článků vznikne fotovoltaický panel. Princip funkce je shodný pro „kapesní aplikace“ o výkonu několika miliwatů až po elektrárny s výkony v řádech megawatů.

Základním parametrem fotovoltaických panelů je účinnost v %, která udává kolik procent dopadající energie je panel schopen převést na energii elektrickou. Mezi další parametry patří výkon panelu ve W, který je ovšem úzce svázán se zmiňovanou účinností a celkovou plochou panelu. V neposlední řadě je také důležitá životnost panelů, výstupní napětí, mechanické provedení a charakteristika stárnutí panelů.

Podle technologie výroby jsou v současné době nejrozšířenější panely vyrobené z krystalického křemíku ve formě monokrystalu s účinností 14 až 17 % nebo panely na bázi polykrystalu s účinností 12 až 15 %. Nejlepší panely mívají účinnost 20 %.

Naše společnost provádí návrhy, dodávku, montáž a servis fotovoltaických panelů firem ELEKTRONIKA a SOLARTEC. V rámci zajištění kompletního servisu spolupracujeme s energetickým auditorem a zajišťujeme dotace z programu zelená úsporám – Vyžádejte si komplexní nabídku fotovoltaické elektrárny přímo pro Vás.

Více informací

Odkazy vedou přímo na webové prezentace výrobců. Na stránkách naleznete katalogové listy a ceny jednotlivých typů solárních a fotovoltaických panelů.

Katalogové listy

Polykrystalický fotovoltaický modul SHARP 162Wp
Monokrystalický fotovoltaický modul SHARP 175Wp
Monokrystalický fotovoltaický modul SHARP 180Wp
Příslušenství fotovoltaických systémů
Nemáte žadné poptávané zboží
Provozovatel: SVT - David Lacina